История на театъра     През 1879 г. няколко ентусиасти на театралното изкуство основават театрално дружество, което се разраства и остава известно в историята на Видин с името “Видинско театрално благотворително дружество - Вида”. Дружеството става организатор на театралната дейност в града, създава трупа, която подбира и представя пред видинската публика пиеси и произведения с естетически и патриотичен характер. Всички изяви на трупата са благотворителни, като приходите от тях отиват за подпомагане на образованието в града, както и за поддръжка на дейността на читалище “Цвят”. Това дружество, заедно със създаденото през 1878 г. женско благотворително дружество “Развитие” и читалище “Цвят” имат основната заслуга за развитието на културата и благотворителността в града.
Първата изява е благотворителният бал по случай втората годишнина от Освобождението на България, организиран на 19 февруари 1880 г. Събрани са 6000 гроша. 500 гроша са предоставени на двама болни ученици от гр. Белоградчик, 1000 гроша са платени за физична лаборатория поръчана във Виена и дарена на видинското ученическо дружество, а останалите средства са предоставени на читалище “Цвят”. 
Годините след освобождението са благодатни за видинската култура. Един от главните и стожери през този период е театралното благотворително дружество “Вида”. Усилията на неговите членове, които в голямата си част са дейци на читалище “Цвят”, се насочват към строителството на собствена театрална сграда.
Идеята за собствена сграда битува още сред учредителите на дружеството през 1879 г. Решението е да се набират средства чрез дарения и благотворителни представления. За това грандиозно начинание средства се събират повече от десет години. За построяване на сградата 8000 лева отпуска и община Видин. Така, след като през 1889г. е договорен и заем от Българската земеделска банка, голямата част от парите за постройката са налице и мечтата може да бъде осъществена. Строежът започва в началото на 1890 г. и само за няколко месеца сградата е построена. Това е първата сграда в България, построена специално за театрални цели, със сцена разполагаща с метални щори и газени лампи. Зимно време салонът се отоплява с две големи печки. Най-голямата придобивка за това време е сцената с невиждани до този момент размери и специално изработена завеса.
Така видинският драматичен театър и читалище “Цвят” се превръщат в най-големите културни институции в града. А сградата на театъра се превръща в своеобразен дворец на видинската култура. Въпреки усилията, театралното дружество и читалището не успяват да погасят отпуснатия заем. През 1899 г. на помощ се притича община Видин, която поема върху себе си останалия за изплащане дълг от 35 756 лв. Срещу това тя става собственик на сградата, но театралите запазват правото си да я ползват безвъзмездно. Под ръководството на дългогодишния председател на благотворителното дружество Найчо Цанов се създава любителска театрална трупа. Десетки са представленията, които изнасят видинските театрали. Около 1904 г. поради ред причини, дружеството прекратява дейността си.